Nawigacja

Współpraca

Współpraca krajowa i zagraniczna

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Prawo probiercze do zakresu działań Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie należy między innymi współpraca z organami administracji rządowej oraz samorządowej, a także współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie probiernictwa.

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie reprezentuje Rzeczypospolitą Polską w organizacjach międzynarodowych i regionalnych oraz współdziała z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie probiernictwa poprzez uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji lub realizację postanowień zawartych w podpisanych porozumieniach międzynarodowych.

do góry