Nawigacja

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie.

Polityka prywatności określa informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników usług świadczonych w serwisach WWW oraz BIP przez Okręgwy Urząd Probierczy w Warszawie (OUP) z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa.    

Poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie oup.waw.pl, oup.warszawa.gum.gov.pl oraz bip.oup.warszawa.gum.gov.pl to priorytet dla Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie. OUP dokłada wszelkich starań, aby prowadzone serwisy ułatwiały każdemu użytkownikowi przeglądanie stron i składanie zapytań.

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików Cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usług.  

2. Pliki Cookies na stronach internetowych Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie.

Strona Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie używa danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej serwisu, ale nigdy ich nie pobiera. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji.

Pliki Cookies stosowane w serwisie OUP nie przechowują danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) w wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies, w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika, jednak usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą bez plików Cookies nie działać poprawnie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

3. Gromadzenie danych.

Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie dążymy do identyfikacji użytkowników stron OUP w Warszawie i żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej.

W serwisie WWW oraz BIP przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
  • nazwa stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http (o ile jest możliwa);
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  • czas nadejścia zapytania;
  • pierwszy wiersz żądania HTTP;
  • kod odpowiedzi HTTP;
  • liczba wysłanych przez serwer bajtów;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) (w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik);
  • informacje o przeglądarce użytkownika (nazwa, wersja);
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony OUP w Warszawie. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, co pewien czas prowadzimy analizę plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów.

4. Wykorzystywanie danych.

Zebrane logi są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu, a zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

5. Odnośniki do innych stron.

Serwis Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Proszę zwrócić uwagę, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z zamieszczoną tam polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW oraz BIP Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie.

6. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do oup.waw.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail.

do góry