Nawigacja

Wizerunki cech

Cechy UE

Cechy krajów Unii Europejskiej

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Systemy probiercze obowiązujące w krajach Unii Europejskiej:

Obraz przedstawia tabelę z krajami w Unii Europejskiej (wiersze) i systemami probierczymi (kolumny): obligatoryjnym, fakultatywnym i deklaracją producenta.

System obligatoryjny oznacza obowiązkowe badanie i ocechowanie wyrobów z metali szlachetnych w upoważnionej do tego instytucji (urzędzie probierczym).

System fakultatywny pozostawia producentowi wybór: może samodzielnie oznaczyć wyroby wprowadzane do obrotu i ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za ich próbę, ale może też skorzystać z usług upoważnionej instytucji, zajmującej sie badaniem i cechowaniem wyrobów.

Deklaracja producenta nakłada na wytwórcę obowiązek oznaczania wyrobów z metali szlachetnych. Wytwórca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za próby tych wyrobów.

Podstawowe warunki wzajemnego uznawania cech probierczych przez kraje Unii Europejskiej, określone w wyroku wydanym przez Trybunał w ww. sprawie, są następujące:

  • cechy probiercze muszą być umieszczone przez niezależny organ;
  • cechy te muszą być zrozumiałe dla konsumenta;
  • oznaczenie dokonane w państwie producenta powinno być równoznaczne z oznaczeniem stosowanym w kraju, na terytorium którego następuje sprzedaż wyrobów.

W przypadku wątpliwości, ocena oznaczeń należy do kompetencji krajowych sądów.

W Polsce przyjęto praktykę honorowania wyłącznie cech aktualnie obowiązujących oraz takich, które umieszczono w sposób czytelny, pozwalający na jednoznaczną identyfikację.

.

do góry