Nawigacja

Wizerunki cech

cecha_b3_585

Aktualne cechy polskie

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Podmiot dokonujący obrotu wyrobami z metali szlachetnych jest obowiązany umieścić w miejscu widocznym dla klientów graficzne wizerunki cech probierczych znajdujących się na oferowanych wyrobach z metali szlachetnych (Art. 8 ustawy Prawo probiercze z dnia 1 kwietnia 2011 roku).

Tabele z aktualnie obowiązującymi wizerunkami polskich cech probierczych są przedstawione poniżej.

Obraz przedstawia graficzne wizerunki cech probierczych, które obowiązują w Polsce od 2012 roku.

Obraz przedstawia graficzne wizerunki cech probierczych, które obowiązują w Polsce od 4 lipca 2012 roku.

 

do góry