Nawigacja

Rejestr znaków imiennych

Informacja z rejestru znaków imiennych

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Dyrektor OUP w Warszawie na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów, udostępnia w formie pisemnej informacje z rejestru znaków imiennych.

Zgodnie z ustawą Prawo probiercze (art. 21 ust. 1 ustawy) rejestr znaków imiennych prowadzony w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie jest jawny.

 

Udzielenie informacji obejmuje:

  • numer ewidencyjny znaku imiennego,
  • datę wpisu do rejestru znaków imiennych,
  • oznaczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia znaku imiennego,
  • adres do doręczeń lub adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza,
  • wizerunek graficzny (fotografia) znaku wpisanego do rejestru.

 

Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru znaków imiennych wnioskodawcy oraz wskazanie informacji, które mają być udostępnione.

 

Pisemny wniosek do Dyrektora OUP w Warszawie o udzielenie informacji z rejestru znaków imiennych można złożyć:

  • osobiście w urzędzie,
  • za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego,
  • drogą elektroniczną przy pomocy platformy e-PUAP.

 

Za udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych pobiera się opłatę w wysokości 18 zł, którą należy wnieść na konto bankowe urzędu.

 

do góry