Czy OUP w Warszawie potwierdza autentyczność zagranicznych cech probierczych i jaki jest tego koszt?

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Nie.

OUP w Warszawie wydaje opinie o autentyczności jedynie krajowych cech probierczych. Opłata za czynności związane z przeprowadzeniem ekspertyzy i wydaniem opinii naliczana jest według stawki godzinowej w wysokości 72,00 zł za godzinę pracy.