W jaki sposób zostaje przekazany wynik badania surowców, półfabrykatów i złomu?

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Wynik analizy (z dokładnością do 1 ‰), wraz z podpisem osoby wykonującej badanie, zostaje umieszczony na urzędowej kopercie, w której zwracany jest zgłoszony materiał. Materiał w postaci zlewka zostaje oznaczony zgodnie z wynikiem badania, cechą dodatkową oraz cechą główną (o ile jest to fizycznie możliwe z uwagi na kształt i rozmiar próbki oraz własności mechaniczne stopu). Wynik analizy zostaje również podany w treści  pisemnej decyzji wystawionej przez urząd.

Na wniosek zgłaszającego, urząd może również wydać pisemne zaświadczenie o zawartości metalu szlachetnego w zgłoszonym stopie. Wydanie takiego dokumentu jest dodatkowo płatne w wysokości 12,00 PLN.