Jakie są wymagane masy surowców, półfabrykatów i złomu zgłaszanych do badania metodami analitycznymi w celu określenia próby (ekspertyza stopu)?

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Masa netto zgłaszanego do badania stopu w formie zlewków, wiórów, granulatu, drutu, blachy, taśm, rurek, prętów, powinna wynosić co najmniej:

Zgłaszany materiał powinien być jednorodny, pozbawiony wtrąceń oraz zanieczyszczeń. W przypadku stopu w postaci wiórów, należy zwrócić uwagę na ich odpowiednią jakość – nie ma możliwości wykonania analizy z pyłu lub wiórów bardzo drobnych.

W chwili obecnej ze względu na awarię urządzenia do badania platyny i palladu, laboratorium OUP w Warszawie nie wykonuje ekspertyzy platyny i palladu.