Nawigacja

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy zawsze na wyrobie musi znajdować się cecha probiercza potwierdzająca jego próbę, czy istnieje możliwość wydania przez urząd probierczy świadectwa badania zamiast oznaczenia wyrobu cechą?

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Świadectwo badania zastępuje w obrocie cechę probierczą. Wydaje się je w przypadku braku miejsca na umieszczenie cechy lub ryzyka uszkodzenia wyrobu oraz w przypadku, gdy wyrób zawiera części wykonane z metalu nieszlachetnego, których nie można odrębnie oznaczyć znakiem „MET”. Świadectwa wydawane są także dla wyrobów dawnego pochodzenia. W takich przypadkach za wydanie świadectwa badania nie jest pobierana dodatkowa opłata.

Świadectwo badania może także zostać wydane dla wyrobu oznaczonego cechą probierczą – na wniosek podmiotu zgłaszającego, ale wtedy pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z Cennikiem czynności probierczych.

Można wnioskować o wydanie świadectwa w języku angielskim.

do góry