Czy Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie wystawia faktury?

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Nie.

Po wykonaniu czynności probierczych i wniesieniu za nią opłaty przez klienta, dostaje on potwierdzenie uiszczenia opłaty za czynności organu administracji probierczej, będące podstawą ewentualnych rozliczeń dla przedsiębiorcy.