Co należy przygotować do kontroli probierczej?

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Podczas kontroli probierczej, zespołowi kontrolującemu należy okazać książkę kontroli przedsiębiorcy oraz pisemne upoważnienie osoby reprezentującej właściciela, o ile jest on nieobecny. Ponadto, do wglądu przedkłada się dowód tożsamości, znak imienny  oraz pieczątkę sklepu/zakładu (jeśli występuje).