Nawigacja

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kiedy można spodziewać się kontroli probierczej?

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

O planowanej kontroli przedsiębiorca zostaje zawiadomiony pisemnie o zamiarze wszczęcia kontroli. Od tego momentu kontrola zostaje przeprowadzona nie wcześniej, niż po 7 dniach i nie później, niż przed upływem 30 dni. Na wniosek przedsiębiorcy, termin przeprowadzenia kontroli może zostać przyspieszony (przed upływem 7 dni od otrzymania zawiadomienia).

O przeprowadzeniu kontroli doraźnej przedsiębiorca nie zostaje powiadomiony. Są to sytuacje, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

do góry