Czy istnieje możliwość odbioru wyrobów przez inną osobę, niż dokonującą zgłoszenia?

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Tak.

Osoby fizyczne dokonujące zgłoszenia mogą upoważnić inną osobę do jednorazowego odbioru wyrobów. Upoważnienia udziela się na formularzu dostępnym w Wydziale Technicznym oraz wydziałach zamiejscowych OUP w Warszawie, w obecności obydwu osób - upoważniającego i upoważnionego. Wymagane jest podanie przez nich numerów dokumentów tożsamości oraz złożenie własnoręcznych podpisów na upoważnieniu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą upoważnić inną osobę do zgłaszania i odbioru wyrobów na stałe, terminowo bądź jednorazowo. Upoważnienia udziela się na formularzu dostępnym w Wydziale Technicznym oraz wydziałach zamiejscowych OUP w Warszawie. Wymagane jest umieszczenie na upoważnieniu pieczęci firmowej oraz podpisanie dokumentu przez upoważniającego i upoważnionego.