Czy istnieje możliwość odbioru wyrobów z metali szlachetnych zgłoszonych do badania i oznaczania cechami probierczymi, tego samego dnia?

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Czas potrzebny na realizację czynności probierczych jest ściśle uzależniony od aktualnego obłożenia pracą Wydziału Technicznego oraz wydziałów zamiejscowych OUP w Warszawie. Termin odbioru wyrobów zależy również od ich ilości, rodzaju oraz sposobu zapakowania.

Informację na temat szacowanego terminu odbioru zgłoszonych wyrobów można uzyskać podczas dokonywania zgłoszenia w Wydziale Technicznym lub wydziale zamiejscowym OUP w Warszawie.