Nawigacja

Badanie i oznaczanie wyrobów w urzędach

badanie

Badanie wyrobów

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Zasady badania wyrobów z metali szlachetnych w urzędach probierczych.

Do badania wyrobów zgłoszonych do urzędu probierczego stosuje się:

  1. metodę przybliżoną na kamieniu probierczym;
  2. metody analityczne:

Przy przeprowadzaniu badania wyrobów, pomocniczo mogą być stosowane metody fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz pomiar gęstości stopu.

Od góry: otwarte prostokątne pudełko z przegródkami na butelki z cieczami probierczymi; poniżej prostokątny, czarny kamień probierczy z narysami z wyrobów; poniżej trzy pęczki iglic wzorcowych.

Stojące na biurku od lewej: monitor komputera; poniżej klawiatura i myszka komputerowe; obok: spektrometr XRF.

Waga do pomiaru gęstości metalu szlachetnego z umieszczoną złotą monetą na szalce.

Do badania wyrobów nowo wytworzonych stosuje się zarówno metody analityczne, jak i metodę przybliżoną, natomiast do badania pojedynczych wyrobów używanych, stosuje się tylko metodę przybliżoną na kamieniu probierczym. Jeżeli określenie próby pojedynczego wyrobu używanego przy zastosowaniu metody przybliżonej na kamieniu probierczym nie jest możliwe, do badania tego wyrobu, za zgodą podmiotu zgłaszającego, stosuje się jedną z metod analitycznych.

W przypadku nowo wytworzonych wyrobów, ze zgłoszonej partii pobierane są próbki metalu szlachetnego niezbędne do wykonania analiz i reprezentatywne dla stopu, z którego jest wykonana dana partia wyrobów.

Liczba pobranych próbek jest uzależniona od liczby, masy i rodzaju stopów, z których jest wykonana zgłaszana partia wyrobów.

Jeżeli zgłaszający dołączy do partii nowo wytworzonych wyrobów próbki stopu, z którego wykonano wyroby, po sprawdzeniu metodą przybliżoną - na kamieniu probierczym lub innymi metodami pomocniczymi, że badane próbki są wykonane z tego samego stopu co zgłoszone wyroby, analizie poddaje się próbki stopu, bez potrzeby niszczenia zgłoszonych wyrobów.

W przypadku badania wyrobów metodami analitycznymi, podmiotowi zgłaszającemu zwraca się niewykorzystaną część wyrobu. Dodatkowo, po badaniu wyrobów ze złota metodą kupelacji. zwraca się pozostałość metalu szlachetnego z analizy. Zwroty następują za pisemnym potwierdzeniem ich odbioru.

Piec kupelacyjny z otwartą furtą; obok po lewej ręce w rękawicach ognioodpornych z długimi, metalowymi szczypcami; szczypce wyjmują pierwszą od prawej z trzech kupelek z rozgrzanego do czerwoności wnętrza pieca; poniżej półka ze zużytymi kupelkami (14 szt.).

Ława grzejna z sześcioma stanowiskami do gotowania; we wszystkich są kolby okrągłodenne wypełnione w około połowie gotującym się przezroczystym kwasem azotowym.

Trzy zlewki o pojemności 150 ml, ponumerowane poniżej: 1, 2, 3; umieszczone są w statywie potencjometru; w środkowej zlewce zanurzona elektroda i widoczny wirujący roztwór z jasnozielonym osadem bromku srebra AgBr oraz roztworem azotanu srebra.

Od lewej: w tle stojące na podłodze zielone butle z azotem; po środku stojący na podłodze analizator ICP-AES; po prawej stojący na stoliku statyw na serię probówek analitycznych wraz z ruchomą elektrodą pomiarową.

Szczegółowe wymagania dla wyrobów z metali szlachetnych zgłaszanych do badania i oznaczania cechami probierczymi, tryb zgłaszania oraz metody badania tych wyrobów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz. U. z 2012 r. poz., 681).

Szczegółowe zasady w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz tryb ich pobierania określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 998).

do góry