Nawigacja

Probiernictwo na świecie

Strony urzędów probierczych na świecie

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Poniżej prezentujemy strony urzędów i instytucji zajmujących się probiernictwem z wybranych krajów świata.


Konwencja o Kontroli i Cechowaniu Wyrobów z Metali Szlachetnych:

Nagłówek strony Konwencji o Kontroli i Cechowaniu Wyrobów z Metali Szlachetnych.

 


Międzynarodowe Stowarzyszenie Urzędów Probierczych:

Nagłówek strony Międzynarodowego Stowarzyszenia Urzędów Probierczych.

 


Ministerstwo Finansów Austrii:

Nagłówek strony Ministerstwa Finansów Austrii.

 


Ministerstwo Przemysłu, Obrotu i Turystyki Bahrajnu:

Nagłówek strony Ministerstwa Przemysłu, Obrotu i Turystyki Bahrajnu.

 


Instytut Metrologiczny w Bośni i Hercegowinie:

Nagłówek strony Instytutu Metrologicznego w Bośni i Hercegowinie.

 


Biuro Metrologii w Chorwacji:

Nagłówek strony Biura Metrologii w Chorwacji.

 


Urząd Probierczy na Cyprze:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego na Cyprze.

 


Biuro Metrologiczne Czarnogóry:

Nagłówek strony Biura Metrologicznego Czarnogóry.

 


Urząd Probierczy w Pradze - Czechy:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Pradze.

 


Duński Urząd Probierczy:

Nagłówek strony Duńskiego Urzędu Probierczego.

 


Ministerstwo Zaopatrzenia i Handlu Wewnętrznego Egiptu:

Nagłówek strony Ministerstwa Zaopatrzenia i Handlu Wewnętrznego Egiptu.

 


Estoński Urząd Probierczy:

Nagłówek strony Estońskiego Urzędu Probierczego.

 


Fińska Agencja Bezpieczeństwa i Chemikaliów:

Nagłówek strony Fińskiej Agencji Bezpieczeństwa i Chemikaliów.

 


Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Praw Pośrednich we Francji:

Nagłówek strony Dyrekcji Generalnej ds. Ceł i Praw Pośrednich we Francji.

 


Centrum Laboratoriów w Madrycie - Hiszpania:

Nagłówek strony Centrum Laboratoriów w Madrycie.

 


Urząd Probierczy w Joure - Holandia:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Joure - Holandia.

 


Urząd Probierczy w Goudzie - Holandia:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Goudzie - Holandia.

 


Biuro Standardów - Indie:

Nagłówek strony Biura Standardów Indyjskich.

 


Urząd Probierczy w Dublinie -Irlandia:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Dublinie - Irlandia.

 


Instytut Wzorców - Izrael:

Nagłówek strony Izraelskiego Instytutu Wzorców.

 


Mennica Japońska:

Nagłówek strony Mennicy Japońskiej.

 


Urząd Probierczy - Litwa:

Nagłówek strony Litewskiego Urzędu Probierczego.

 


Urząd Probierczy - Łotwa:

Nagłówek strony Łotewskiego Urzędu Probierczego.

 


Biuro Metrologii Macedonii:

Nagłówek strony Biura Metrologii Macedonii.

 


Urząd Probierczy w Mauritiusie:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Mauritiusie.

 


Urząd Probierczy w Mołdawii:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Mołdawii.

 


Instytut Badawczy Metali Szlachetnych w Niemczech:

Nagłówek strony Instytutu Badawczego Metali Szlachetnych w Niemczech.

 


Norweska Służba Metrologiczna:

Nagłówek strony Norweskiej Służby Metrologicznej.

 


Urząd Probierczy w Portugalii:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Portugalii.

 


Rosyjski Urząd Probierczy:

Nagłówek strony Rosyjskiego Urzędu Probierczego.

 


Krajowy Urząd Ochrony Konsumentów w Rumunii:

Nagłówek strony Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów w Rumunii.

 


Dyrektoriat Miar i Metali Szlachetnych Ministerstwa Ekonomii Serbii:

Nagłówek strony Dyrektoriatu Miar i Metali Szlachetnych Ministerstwa Ekonomii Serbii.

 


Urząd Probierczy w Singapurze:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Singapurze.

 


Urząd Probierczy Republiki Słowacji:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego na Słowacji.

 


Instytut Metrologiczny Republiki Słowenii:

Nagłówek strony Instytutu Metrologicznego Republiki Słowenii.

 


Urząd ds. Narodowych Klejnotów i Biżuterii - Sri Lanka:

Nagłówek strony Urzędu ds. Narodowych Klejnotów i Biżuterii Sri Lanki.

 


Federalna Administracja Celna w Szwajcarii:

Nagłówek strony Federalnej Administracji Celnej Szwajcarii.

 


Instytuty Badawcze - Szwecja:

Nagłówek strony Szwedzkich Instytutów Badawczych.

 


Wydział Badania i Oznaczania Metali Szlachetnych w Budapeszcie - Węgry:

Nagłówek strony Wydziału Badania i Oznaczania Metali Szlachetnych Rządowego Biura w Budapeszcie - Węgry.

 


Brytyjska Rada Cechowania:

Nagłówek strony Brytyjskiej Rady Cechowania.

 


Urząd Probierczy w Londynie - Wielka Brytania:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Londynie - Wielka Brytania.

 


Urząd Probierczy w Birmingham - Wielka Brytania:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Birmingham - Wielka Brytania.

 


Urząd Probierczy w Edynburgu - Wielka Brytania:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Edynburgu - Wielka Brytania.

 


Urząd Probierczy w Sheffield - Wielka Brytania:

Nagłówek strony Urzędu Probierczego w Sheffield - Wielka Brytania.

 


Związek Wytwórców Biżuterii we Włoszech:

Nagłówek strony Związku Wytwórców Biżuterii we Włoszech.

do góry