Nawigacja

Konsultacyjny Zespół ds. Probiernictwa

Zespół ds. Probiernictwa

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne są ciałami doradczymi Prezesa GUM i działają na podstawie jego decyzji. W skład poszczególnych Zespołów wchodzą i będą nadal dołączać osoby związane zarówno z przemysłem, jak i ze światem nauki.

Główne oczekiwanie związane z powołaniem zespołów dotyczy nie tylko ich zaangażowania w powstanie strategii rozwoju polskiej metrologii i probiernictwa, ale też wymiany doświadczeń i integracji środowiska metrologicznego, a przede wszystkim korzyści dla polskiej gospodarki.

Kontakt z Zespołem ds Probiernictwa: probiernictwo@poczta.gum.gov.pl

W pracach Konsultacyjnego Zespołu ds. probiernictwa biorą udział zaproszeni przedstawiciele organizacji jubilerskich i stowarzyszeń branżowych, przedstawiciele największych krajowych firm złotniczych, pracownicy wyższych uczelni - z wydziałów zainteresowanych tematyką metali szlachetnych oraz producenci krajowej aparatury pomiarowej, badawczej i urządzeń, które mogą być wykorzystywane w probiernictwie.

Terminarz pracy Zespołu.

Do najważniejszych zadań Zespołu należy: współpraca okręgowych urzędów probierczych z przedstawicielami firm, organizacji i przedsiębiorców indywidualnych, w celu rozwiązywania problemów stojących przed branżą probierczą, integracja środowiska oraz konsultacje podczas tworzenia regulacji prawnych w probiernictwie.

Podczas pierwszego spotkania wyodrębniono cztery grupy:

  1. Grupa ds. potrzeb producentów
  2. Grupa ds. biżuterii unikatowej i kamieni jubilerskich
  3. Grupa ds. regulacji prawnych
  4. Grupa ds. technologii i metod badania stopów metali szlachetnych.

Dokonano wstępnego wyboru przewodniczących podzespołów, którzy otrzymali rekomendację pozostałych członków. Ich kandydatury będą przedstawione Prezesowi GUM. Należą do nich – wymienieni w kolejności zgodnej z powyższą numeracją grup roboczych:

  1. Wojciech Stelmach – firma PZ „Stelmach”,
  2. Jacek Zięta – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich,
  3. Janusz Kowalski – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego,
  4. Lucjan Jerzykiewicz – Uniwersytet Wrocławski.

Harmonogram najbliższych spotkań Zespołu

Data Godzina Miejsce Grupa
       
       

 

do góry