Nawigacja

Ważne informacje

Cd

Kadm

Autor : Anna Ojczyk
Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Informacja dla producentów, importerów i dystrybutorów biżuterii (Cd)

Przypominamy przedsiębiorcom wprowadzającym do obrotu wyroby jubilerskie o obowiązku dotrzymania wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r., zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII, punkt 23., w zakresie ograniczania stosowania kadmu w materiałach lutowniczych oraz w  biżuterii.

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • Kadm nie jest stosowany w materiałach lutowniczych w stężeniu równym 0,01 % masy lub wyższym.

Materiały lutownicze nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny ) jest równe 0,01 % masy lub wyższe. Dla celów niniejszego punktu lutowie oznacza technikę łączenia przy użyciu stopów w temperaturze powyżej 450 °C.

  • Kadm nie jest stosowany ani wprowadzany do obrotu, jeżeli stężenie jest równe 0,01 % masy metalu lub wyższe w:
  1.   koralikach metalowych i innych metalowych elementach służących do wyrobu biżuterii;
  2.   metalowych częściach biżuterii i sztucznej biżuterii oraz w akcesoriach do włosów, w tym:
  •   bransoletkach, naszyjnikach i pierścionkach,
  •   biżuterii do piercingu,
  •   zegarkach na rękę i innych wyrobach noszonych na nadgarstkach,
  •   broszkach i spinkach do mankietów.
  • W drodze odstępstwa pkt 2 nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 10 stycznia 2012 r. ani do biżuterii starszej niż 50 lat w dniu 10 stycznia 2012 r.
do góry