Nawigacja

Ważne informacje

Pb

Ołów

Autor : Anna Ojczyk
Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Informacja dla producentów, importerów i dystrybutorów biżuterii (Pb)

Przypominamy przedsiębiorcom wprowadzającym do obrotu wyroby jubilerskie o obowiązku dotrzymania wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 836/2012 z dnia 18 września 2012 r., zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII, punkt 63., w zakresie ograniczania stosowania ołowiu w biżuterii.

Zgodnie z rozporządzeniem: 

  1.    Nie wprowadza się do obrotu ani nie stosuje w żadnej części biżuterii, jeśli zawartość ołowiu (wyrażona jako metal) w takiej części jest równa lub większa niż 0,05 % wagowo.
  2.    Do celów pkt 1:
  • „ biżuteria” obejmuje biżuterię, biżuterię sztuczną i akcesoria do włosów, w tym: 
  1.   bransolety, naszyjniki i pierścionki;
  2.   biżuterię do piercingu;
  3.   zegarki na rękę i inne artykuły noszone na nadgarstku;
  4.   broszki i spinki do mankietów;
  • „część” obejmuje materiały, z których wykonano biżuterię, jak również poszczególne elementy składowe  biżuterii.
  1.    Punkt 1 stosuje się również do poszczególnych części wprowadzanych do obrotu lub stosowanych w celu wyrobu biżuterii.
  2.    W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do biżuterii wprowadzonej do obrotu po raz pierwszy przed dniem 9 października 2013 r. oraz biżuterii wyprodukowanej przed dniem 10 grudnia 1961 r.
do góry