Nawigacja

Ważne informacje

Ni

Nikiel

Autor : Anna Ojczyk
Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Informacja dla producentów, importerów i dystrybutorów biżuterii (Ni)

Przypominamy przedsiębiorcom wprowadzającym do obrotu wyroby jubilerskie o obowiązku dotrzymania wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r., zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII, w zakresie ograniczania stosowania niklu w materiałach, z których wykonana jest biżuteria.

Celem tego ograniczenia jest ochrona konsumentów przed działaniem uczulającym niklu, który może być uwalniany z powierzchni wyrobu podczas jego bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą.

Wśród wyrobów wymienionych w ww. rozporządzeniu znajdują się:

  • kolczyki,
  • naszyjniki, bransoletki i łańcuszki, obrączki, pierścienie,
  • koperty, bransoletki i zapięcia zegarków.

W tym przypadku, rozporządzenie określa dopuszczalny stopień uwalniania niklu (limit migracji niklu) z części wyrobu mającego bezpośredni kontakt ze skóry, który wynosi 0,5µg/cm2 na tydzień.

Jednocześnie rozporządzenie wprowadza bardziej rygorystyczne ograniczenia dla sztyftów biżuterii wkładanej do przekłutych uszu i innych części ciała ludzkiego w postaci niższego limitu migracji niklu, tj. 0,2µg/cm2 na tydzień.

Podstawą potwierdzenia zgodności wyrobów z ww. wymaganiami są wyniki badań przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria, metodami przyjętymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).

 

Powyższa informacja została przygotowana wspólnie z Instytutem Techniki Górniczej „Komag”, w ramach współpracy prowadzonej w powołanym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar Konsultacyjnym Zespole ds. Probiernictwa – grupa robocza ds. technologii i metod badawczych.

do góry