Nawigacja

Rys historyczny

kalendarium

Kalendarium

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Najważniejsze daty w historii warszawskiego urzędu probierczego.

1851 - wydanie najwyższego ukazu carskiego z dnia 10 (22) kwietnia o powołaniu Probierni w Warszawie;

1869 - przeprowadzka urzędu na ulicę Rymarską;

1896 - wejście w życie rosyjskiej ustawy probierczej (zmienionej w roku 1906);

1915 - zawieszenie działalności urzędu;

1920 - wprowadzenie polskich przepisów prawa probierczego i powołanie Głównego Urzędu Probierczego w Warszawie;

1926 - likwidacja Głównego i powołanie Warszawskiego Urzędu Probierczego;

1931 - wejście w życie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu o państwowych cechach probierczych;

sierpień 1944 - zburzenie siedziby urzędu podczas Powstania Warszawskiego;

styczeń 1945 - wznowienie działalności probierczej w Warszawie;

1947 - wejście w życie Dekretu z dnia 11 kwietnia 1947 r. o prawie probierczym;

1950 - 1955 - wejście w życie rozporządzeń wykonawczych Ministra Handlu Wewnętrznego;

1958 - podporządkowanie urzędów probierczych Głównemu Urzędowi Miar i przeprowadzka warszawskiego urzędu na ulicę Elektoralną;

1963 - wejście w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. Prawo probiercze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

1981 - 1989 - kolejne nowelizacje aktów wykonawczych i zmiany w zakresie obowiązujących prób;

1986 - kompleksowa zmiana wizerunków cech probierczych;

1993 - 1994 - wejście w życie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

1994 - budowa stanowiska do identyfikacji cech probierczych, zakup pierwszej mikrowagi, uzyskanie członkostwa w AEAO;

1995 - wprowadzenie komputerowej obsługi interesantów;

marzec 1995 - kontrola urzędu, przeprowadzona przez członków Stałego Komitetu Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych i udzielenie rekomendacji w sprawie przystąpienia do Konwencji;

1996 - wprowadzenie usprawnienia w mechanicznej metodzie cechowania (maszynki cechownicze);

1997 - wprowadzenie metody potencjometrycznego oznaczania stopów srebrnych oraz zakup pierwszego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej;

1997 - 2007 - miniaturyzacja cech probierczych dla wyrobów złotych oraz dla wyrobów srebrnych próby 0,925;

1998 - wprowadzenie do systemu obsługi klientów kodów kreskowych;

2004 - zakup pierwszego laserowego urządzenia do cechowania oraz spektrometru ICP;

2005 - wdrożenie systemu jakości w OUP w Warszawie;

2006 - wprowadzenie znaczników konwencyjnych po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych (ratyfikacja nastąpiła w lipcu 2005 r.);

2008 - wprowadzenie do systemu obsługi klientów przesyłek kurierskich;

2010 - 2011 - wdrożenie systemu kontroli zarządczej;

2011 - 2012 - wejście w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

29 stycznia 2013 - jubileuszowe obchody związane ze 160. rocznicą utworzenia Probierni Warszawskiej, pod honorowym patronatem Pani Janiny Marii Popowskiej Prezesa Głównego Urzędu Miar;

17 czerwca 2014 - uruchomienie oficjalnego serwisu internetowego OUP w Warszawie pod adresem: www.oup.waw.pl.

do góry