Nawigacja

Etyka w urzędzie

Etyka w urzędzie

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Etyka w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie

Pracownicy administracji probierczej realizując zadania państwa z zakresu probiernictwa mają szczególny obowiązek stosowania oraz promowania uczciwych, rzetelnych i godnych naśladowania postępowań podczas wykonywania czynności służbowych.

Zasady etycznego postępowania obowiązujące we wszystkich wydziałach i komórkach organizacyjnych OUP w Warszawie zostały zebrane w niżej wymienionych kodeksach etycznych:

  1. Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M.P. z 2011 r., Nr 93, poz. 953).
  2. Kodeks etyki pracowników Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie.
  3. Kodeks dobrych praktyk kontrolera administracji miar i administracji probierczej.
do góry