Nawigacja

Aktualności

ePUAP

ePUAP i profil zaufany

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Zachęcamy do zdalnego kontaktu z Okręgowym Urzędem Probierczym w Warszawie.

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 656 z późn. zm.) Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie wniosku do urzędu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu Internetu.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy wypełnić formularz dostępny na platformie ePUAP, w ramach usług świadczonych przez urząd.

Po złożeniu wniosku wygenerowane zostanie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Instrukcje dotyczące korzystania z platformy ePUAP oraz informacje na temat profilu zaufanego znajdują się na stronie BIP OUP w Warszawie pod poniższymi adresami:

Logo platformy ePUAP2.

 

Logo profilu zaufanego.

 

do góry