Nawigacja

O nas

Kilka słów o nas

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, jako organ administracji probierczej, realizuje zadania państwa w zakresie przeprowadzania badań i oznaczania wyrobów zawierających metale szlachetne oraz nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo probiercze z dnia 1 kwietnia 2011 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1365).

Misją Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie jest sprawna i rzetelna realizacja zadań z dziedziny probiernictwa, w celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad obrotem wyrobami z metali szlachetnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres terytorialny administracji probierczej w Polsce obrazuje poniższa mapa:

Mapa Polski z rozmieszczeniem urzędów probierczych: Okręgowe Urzędy znajdują się w Warszawie oraz w Krakowie. OUP w Warszawie posiada Wydział Techniczny w Warszawie oraz Wydziały Zamiejscowe w: Bydgoszczy, Białymstoku, Łodzi i Gdańsku. OUP w Krakowie posiada Wydział Techniczny w Krakowie oraz Wydziały Zamiejscowe w: Chorzowie, Częstochowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie obejmuje województwa:
kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

do góry