Nawigacja

Rejestr znaków imiennych

Wniosek o wpis do rejestru

Opublikowane przez : Jarosław Tokarczyk

Instrukcja wypełniania Formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych.

 

 

 

UWAGA

WYTWÓRCY MAJĄCY SWOJĄ SIEDZIBĘ W WOJEWÓDZTWACH:

 • ZACHODNIOPOMORSKIM
 • LUBUSKIM
 • WIELKOPOLSKIM
 • DOLNOŚLĄSKIM
 • OPOLSKIM
 • ŚLĄSKIM
 • MAŁOPOLSKIM
 • ŚWIĘTOKRZYSKIM oraz
 • PODKARPACKIM

USTALAJĄ WZORY I REJESTRUJĄ ZNAKI IMIENNE W:

OKRĘGOWYM URZĘDZIE PROBIERCZYM W KRAKOWIE

 

 

 

Formularz wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych wypełniamy po uprzednim kontakcie z Wydziałem Nadzoru OUP w Warszawie i uzgodnieniu wzoru znaku imiennego.

 

Miniatura Formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych.

Wniosek należy wypełnić czytelnie, w miejscach gdzie to możliwe, drukowanymi literami.

Część I:

 • W polu 'Firma przedsiębiorcy' proszę wpisać pełną nazwę firmy zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, bądź z Krajowym Rejestrem Sądowym.
 • Wytwórca wyrobów z metali szlachetnych niewprowadzający do obrotu wytwarzanych wyrobów (np. działalność artystyczna) wypełnia tylko punkt 2.
 • W polu 'Dane kontaktowe' proszę obligatoryjnie wpisać adres e-mail.

Część II:

 • W polach od 1. do 4. należy odręcznie narysować jeden lub kilka (w każdym polu po jednym) projektów graficznych znaku imiennego, który został wcześniej ustalony telefonicznie, bądź drogą elektroniczną z Wydziałem Nadzoru Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie.

Część III:

 • Jeśli podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, do wniosku należy dołączyć odpis z KRS.

.

do góry