Nawigacja

Zadania Urzędu

Zadania Urzędu

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Główne zadania realizowane przez polską administrację probierczą

Organy administracji probierczej, zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 886 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 650), realizują zadania państwa związane z przeprowadzaniem badań i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych oraz wyrobów zawierających metale szlachetne, a także z nadzorem nad wykonywaniem przepisów ustawy (art. 27 ust. 1).

Podstawowe zadania realizowane przez administrację probierczą to:

  1. przyjmowanie i wydawanie wyrobów z metali szlachetnych i wyrobów zawierających metale szlachetne zgłaszanych do badania i oznaczania cechami probierczymi;
  2. obliczanie i pobieranie należności za czynności probiercze;
  3. badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach i stopach jubilerskich metodami przybliżonymi, zgodnie z metodami udokumentowanymi w procedurach badawczych;
  4. badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach i stopach jubilerskich metodami analitycznymi, zgodnie z normami PN-EN ISO 31427:1998 oraz PN-EN ISO 11426:2014;
  5. oznaczanie wyrobów z metali szlachetnych cechami probierczymi, wystawianie świadectw badania oraz zaświadczeń dotyczących badanych wyrobów;
  6. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem oraz obrotem wyrobami z metali szlachetnych;
  7. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem znaków imiennych do rejestru znaków imiennych;
  8. prowadzenie rejestru znaków imiennych w systemie informatycznym;
  9. przeprowadzanie ekspertyz autentyczności cech i oznaczeń umieszczanych na wyrobach z metali szlachetnych zakwestionowanych w toku kontroli lub zgłoszonych do badania i cechowania;
  10. udzielanie informacji klientom i wydawanie opinii w sprawie metod oznaczania metali szlachetnych w stopach jubilerskich;
  11. udział w krajowych i zagranicznych badaniach międzylaboratoryjnych;
  12. współpraca z:
  • krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie probiernictwa;
  • organami administracji rządowej oraz samorządowej;
  • innymi organami kontroli państwowej oraz z organami ścigania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem oraz obrotem wyrobami z metali szlachetnych;
  • krajowymi i zagranicznymi laboratoriami zajmującymi się badaniami stopów metali szlachetnych.
do góry