Nawigacja

Akty prawne

Akty prawne

Opublikowane przez : Jarosław Tokarczyk

USTAWY

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 129)

 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. , 1345)

 


AKTY WYKONAWCZE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 93)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 127)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 115)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1198)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r., poz. 998)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 681)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2012 r., poz. 694)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1199)

 

Statut i Regulamin organizacyjny OUP w Warszawie (Dz.U. GUM z 2012 r., poz. 7)

do góry