Nawigacja

Aktualności

Komunikat - tryb przyjmowania zgłoszeń do badania i cechowania

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Kolejny etap likwidacji ograniczeń w pracy OUP - od 18 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 maja 2020 roku nastąpi kolejny etap likwidacji ograniczeń w pracy OUP, polegający na przywróceniu przyjęć wyrobów w skali całego tygodnia - od poniedziałku do piątku. Szczegóły w piśmie w plikach do pobrania na dole strony.

OUP w Warszawie – tryb przyjmowania zgłoszeń wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania od dnia 18 maja 2020 r.
Przyjęcia i odbiór – codziennie w godz. 8.00-14.00
– po uzgodnieniu z przedstawicielem OUP

Wydział OUP

Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie przyjęć przesyłek oraz numery telefonów WZ i WT

Tryb przyjęć

WZ w Białymstoku

 

 

Krystyna Sakowicz

Adam Wojtulewicz

 

85 742 81 44

Budynek zamknięty

Przesyłki będą przyjmowane na parterze - wejście od podwórka – po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem OUP

WZ w Bydgoszczy

 

 

Justyna Strysik

Paweł Cichocki

Piotr Zglenicki

 

52 322 98 96

Przesyłki będą przyjmowane na parterze – po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem OUP

WZ w Gdańsku

 

 

Stanisław Grecki

Magdalena Cichocka

 

58 345 49 52

Przesyłki będą pozostawiane w poczekalni na wózku – po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem OUP

WZ w Łodzi

 

 

Justyna Pożycka

502 107 966

Izabela Sztandor

 

42 679 10 95

Budynek zamknięty

Przesyłki będą przyjmowane
na parterze – po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem OUP

WT w Warszawie

 

 

Małgorzata Adaszewska

572 409 651

Mariusz Unieżycki

 

22 654 25 27

Przesyłki będą pozostawiane w poczekalni na I piętrze – po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem OUP

Informacja ogólna

OUP w Warszawie

Maria Ulaczyk

502 518 748

 

Beata Wytykus

505 099 782

 

 

Do przesyłek dostarczonych przez konwojentów – na wzór listu przewozowego towarzyszącego przesyłkom kurierskim – należy dołączyć, w dwóch egzemplarzach - protokół dostarczenia / odbioru wyrobów.

Wzór protokołu – w plikach do pobrania poniżej.

Do każdego zgłoszenia znajdującego się w przesyłce należy dołączyć Formularz zgłoszenia wyrobów według wzoru zamieszczonego w zakładce: 

Przesyłki kurierskie oraz formularze dołączane do wyrobów.

Przypominamy również, że opłaty za czynności probiercze pobierane są za każdy rozpoczęty gram wyrobu z metali szlachetnych, a przy ich obliczaniu masę zaokrągla się w górę, do pełnych gramów.

Przelewu można dokonać po uzgodnieniu telefonicznym jej wysokości z wymienionym w tabeli  przedstawicielem OUP, co zmniejszy prawdopodobieństwo błędnego obliczenia.

Informacje na temat opłat w formie przelewu.

do góry